1 resultat for måned: 04/2021

Výlov násadových kaprů

Činnost našeho rybářství není jen o velkých trofejních rybách ve sportovním rybníku, nebo o prodeji tržní (konzumní) rybě koncovým zákazníkům. Z velké části (5 ze 7 obhospodařovaných rybníků) se věnujeme rovněž chovu plůdku a násady kapra i dalších druhů sladkovodních ryb. Díky tomu naprostá většina ryb, které ... Více