Výlov násadových kaprů

  • 6.4.2021

Činnost našeho rybářství není jen o velkých trofejních rybách ve sportovním rybníku, nebo o prodeji tržní (konzumní) rybě koncovým zákazníkům. Z velké části (5 ze 7 obhospodařovaných rybníků) se věnujeme rovněž chovu plůdku a násady kapra i dalších druhů sladkovodních ryb. Díky tomu naprostá většina ryb, které chováme, je tak v našem rybářství od narození či prvních let života. Většina z těchto kaprů na snímku by měla za pár let dorůst k vánočnímu prodeji, někteří jedinci poplavou do sportovního rybníka. Ač velikostně jde o malé ryby, jsou to krasavci a práce s nimi je skutečně obohacující.