Obchodní podmínky

Provozovatel sportovního rybníku:

Ing. Tomáš Plundra, Hlavní 197, 564 01 Dlouhoňovice, IČO: 17217551.

Adresa rybníku:

Písečská 198, 564 01 Dlouhoňovice

Kontaktní údaje provozovatele:

Tomáš Plundra, plundra@seznam.cz, +420 775 031 401

Sportovní rybolov v Dlouhoňovicích probíhá v rámci hospodaření – rybníkářství v režimu „Hospodářský odlov ryb na udici„.

Rezervace chytacích:

Probíhá výhradně písemnou formou na email (plundra@seznam.cz), nebo sms zprávou (+420 775 031 401). Každá platná rezervace musí být vždy provozovatelem písemně potvrzena, jinak není rezervace dokončena a nelze ji považovat za platnou. V rezervaci pro hospodářský odlov ryb na udicí je třeba uvést jméno, termín, počet rybářů, čas příjezdu a odjezdu a případně číslo chytacího místa. Platby oprávnění k hospodářskému odlovu ryb na udici probíhají na místě v den příjezdu v hotovosti.

Rezervace ubytování:

Probíhá výhradně písemnou formou na email (plundra@seznam.cz), nebo sms zprávou (+420 775 031 401). Každá platná rezervace musí být vždy provozovatelem písemně potvrzena, jinak není rezervace dokončena a nelze ji považovat za platnou. V rezervaci pro ubytování je třeba uvést jméno, termín, počet osob, počet pokojů nebo uvést, že se jedná o malou roubenku. Platby za ubytování se hradí v celé částce v CZK, nebo formou zálohy na účet provozovatele číslo 2401159900/2010. Platba probíhá po vystavení faktury provozovatelem a každá rezervace tak obdržení své unikátní číslo – variabilní symbol.

Zrušení rezervací a storno poplatky:

Rezervaci chytacího místa pro hospodářský odlov ryb na udici lze zrušit kdykoliv bez dalšího zpoplatnění. Rezervaci ubytování lze zrušit 30 a více dní před nástupním datem s nárokem na 100 % vrácení výše platby. Při zrušení 29 – 15 dní před nástupním datem je výše storno poplatku 25 %. Při zrušení rezervace 14 – 7 dní před nástupním datem je výše storno poplatku 50 %. Při zrušení 6 – 4 dny před nástupním datem je výše storno poplatku 75 %. Při zrušení 3 a méně dní před nástupním datem je výše storno poplatku 100 %.