2 Resultater for måned: 04/2020

Rybářský řád revíru: Nejčastější přestupky, nově zákaz návštěv rybářů

S platností od dnešního dne platí zákaz návštěv rybářů. Dále pak vypisujeme nejčastější případy porušování rybářského řádu revíru. Rádi bychom však zmínili, že většina rybářů pravidla poctivě dodržuje a respektuje.    Zákaz návštěv S okamžitou platností zařazujeme nový bod do rybářského řádu revíru ... Více

Malá změna očíslování chytacích míst 10 až 14

Od letošní sezóny došlo k mírné úpravě čísel chytacích míst. Místa 1 až 9 zůstávají beze změn. Mezi rohovou devítkou a krajní desítkou na louce vzniklo nové chytací místo v lesíku. Toto nové místo má číslo 10. Na louce se tak čísla o jdno posunula výš, místo původních 10, 11 a 12 jsou aktuálně čísla chytacích míst ... Více