Rybářský řád revíru: Nejčastější přestupky, nově zákaz návštěv rybářů

  • 23.4.2020

S platností od dnešního dne platí zákaz návštěv rybářů. Dále pak vypisujeme nejčastější případy porušování rybářského řádu revíru. Rádi bychom však zmínili, že většina rybářů pravidla poctivě dodržuje a respektuje.   

Zákaz návštěv

S okamžitou platností zařazujeme nový bod do rybářského řádu revíru – zákaz návštěv rybářů na našem soukromém revíru. Důvodů k tomuto rozhodnutí máme hned několik. 

a) Většina rybářů jde k vodě za klidem, pohodou a odpočinkem. Nechceme, aby zejména v slunečné víkendové dny výrazně narostl počet nerybařících lidí u rybníka, kteří chtě nechtě, méně či více, ruší svou přítomností ostatní rybáře.

b) Stále více rybářů nedodržuje řád revíru, v tomto případě nehlasí porybnému své návštěvy.

c) Návštěvy často nedodržují a ani neznají pravidla revíru, parkují auta na nepovolených místech, opouští areál v noční hodiny apod.

Záměrem tohoto opatření je poskytnout rybářům, kteří si zakoupili povolenku, dostatečné pohodlí a klid. Pokud se někteří z vás chcete potkat se svými kamarády, známými či příbuznými, setkávejte se prosím na jiných místech než u sportovního revíru. Děkujeme za pochopení.

Zákaz návštěv se samozřejmě netýká hlášeného doprovodu. Nerybařící doprovod je uveden na povolence, je s rybářem po celou dobu jeho lovu a je tak rovněž povinen dodržovat pravidla revíru.

Časté přestupky v rybářském řádu

Stále se objevují i rybáři, kteří porušují základní pravidla revíru. Bohužel někteří snad ani nikdy náš řád a pravidla nečetli. Jen upozorňuji, že na každé povolence je vše podrobně vypsáno, některé body dokonce tučným písmem a přesto je neustále někdo nedodržuje.

  1. Vysypaný popel kolem chytacích míst! Snad každý od nás někdy (možná pokaždé) slyšel: „Pokud budete grilovat/rozdělávat oheň, tak lze pouze na přenosném grilu a nesypte hlavně popel nikde kolem rybníka, u roubenky je popelnice přímo na něj.“ Důvodem tohoto pravidla je zamezit riziku vzniku požáru a rovněž nedělat nepořádek.
  2. Rybáři nehlásí své návštěvy. Je popsáno v první části článku.
  3. Parkování na zakázaných místech. V řádu je tučně napsáno, že parkovat auta lze pouze na parkovišti u roubenky. V případě, že je parkoviště obsazeno, parkuje se na nejbližším možném místě. Rozhodně nelze parkovat u závory.
  4. Nedodržování časových intervalů. Někteří přes zákaz opouští areál v nočních hodinách, aniž by nás o tom informovali. Jiní si zase bez jakékoliv předchozí domluvy prodlužují své povolenky.
  5. Malý keser (podběrák). Stále k nám jezdí někteří rybáři, kteří mají vyloženě nevyhovující rozměry podběráku. Velké kesery jsou povinností na každém soukromé vodě. Je to z důvodu eliminace poškození zejména trofejních ryb.
  6. Zodpovědnost za své psy. Mělo by být snad automatické, že majitelé svých čtyřnohých mazlíčků uklidí vše, co po nich kolem rybníka zůstane. Zároveň je třeba své psy hlídat, aby nehrabali díry v trávě, neběhali v porostech a nelámali je. A zejména teď v jarních měsících neplašili zvěř, především kachny ve svých hnízdech. Vše v tomto bodě by se dalo napsat rovněž o zodpovědnosti rodičů za své děti.
  7. Narušování klidu. Je jasné, že pokud přijede skupinka více rybářů, tak na sebe nebudou šeptat a povětšinou i něco popijí. Nic proti tomu určitě nemáme. Dávejte ale pozor, jak jste zejména večer a v noci hluční. Ono to člověku v „náladě“ třeba ani nepřijde, že na kamaráda vedle sebe v podstatě křičí, ale ostatní rybáře to opravdu hodně ruší.
  8. Nedopalky cigaret. Problém odhazování nedopalků cigaret na zem se zlepšil, přesto se stále najdou někteří lidé, kteří vůbec neřeší, kam nedopalek odhodí.