Malá změna očíslování chytacích míst 10 až 14

  • 11.4.2020

Od letošní sezóny došlo k mírné úpravě čísel chytacích míst. Místa 1 až 9 zůstávají beze změn. Mezi rohovou devítkou a krajní desítkou na louce vzniklo nové chytací místo v lesíku. Toto nové místo má číslo 10. Na louce se tak čísla o jdno posunula výš, místo původních 10, 11 a 12 jsou aktuálně čísla chytacích míst na louce 11, 12 a 13. Původní místo 13 se tak stalo číslem 14. A původní místo číslo 14 bylo zrušeno, protože se jsme ho stejně záměrně neobsazovali. Poslední novinkou je, že místo číslo 2, které je rozděleno na dvě malá místa, dostalo k rozlišení označení 2 a 2A. Prosíme tedy o uvádění správných čísel v rezervacích chytacích míst. Děkujeme.

Informace o chytacích místech jsou na našem webu zde.

  • Místo č. 2 má nové označení 2 a 2A.
  • Vzniklo nové místo č. 10 v lesíku vedle rohové devítky.
  • Místa na louce se o jedno zvýšila na 11, 12 a 13.
  • Místo č. 13 je nově označeno číslem 14.
  • Místo č. 14 bylo zrušeno.