Aktualizace: Zahájení sportovně rybářské – 9. dubna!

  • 30.3.2020


Po konzultaci s Ministerstvem zemědělství i Rybářským sdružením ČR oznamujeme, že zahajujeme sportovně rybářskou sezónu v Dlouhoňovicích ve čtvrtek 9. dubna. 

Ubytování:

Vzhledem k nařízení vlády nelze poskytovat rekreační ubytovací služby. Po dobu platnosti tohoto nařízení nelze uskutečnit vaše ubytovací rezervace. Zaplacené zálohy za ubytování vám převedeme do dalších rezervací v pozdějších termínech, nebo vyplatíme zpět.

Sportovní rybolov:

„Sportovní rybolov je volnočasová aktivita v přírodě, na kterou se nevztahuje omezení v důsledku vyhlášených opatření vlády. Výkon práva rybářství, stejně tak jako myslivosti, lov hromadnou metodou v rybníkářství (jarní lovení, apod.) je povolen a taktéž i vykonáván.“

Musí se samozřejmě dodržovat obecně platná nařízení, jako je nošení roušek, odstup mezi lidmi, zákaz shromažďování apod. Po dobu tohoto stavu tak rozšiřujeme naše obecně platná pravidla o následující:

  • Lze přijet maximálně ve dvojicích.
  • Povinností každého rybáře je mít kryt úst a nosu (roušku) a dezinfekci (na ruce). 
  • Stanovujeme strop revíru na 12 osob, celkem tedy maximálně 6 rybářských míst.
  • Platí zákaz doprovodu, pouze rybáři.
  • Nebude umožněn přístup do roubenky.

Pro příklad, pokud přijede 6 dvojic rybářů, tak budou rozděleni na následující místa. Tři dvojice na cestě, první na místě číslo 1 a 2, druhá dvojice na místech 4 a 5 a třetí dvojice na místech 7 a 8. Čtvrtá dvojice bude v rohu na devítce, pátá dvojice na louce a šestá u roubenky.

Jinak samozřejmě platí pravidla našeho revíru, sepíšeme zvlášť článek, ale pro připomenutí alespoň základ:

  • Zákaz vlastních podložek. Pouze naše, které jsou nově automaticky v ceně povolenky.
  • Povinnost dezinfekce podběráku při příjezdu u správce.
  • Chytá se na háčky bez protihrotu nebo na originálně zakoupené háčky s mikro-protihrotem (preferujeme).
  • Povinností každého rybáře je mít dostatečně velký podběrák, rameno minimálně 70 cm. Podběráky nepůjčujeme a v případě nesplnění této podmínky nelze zahájit rybolov.

Děkujeme, že budete respektovat aktuální podmínky a pravidla. Rovněž děkujeme za vaši podporu a přízeň.

Petrův zdar.